Archiwa kategorii: Komputery w genealogii

Gdzie zapisywać wyniki poszukiwań, który program jest dla mnie najlepszy, w którym najlepiej pokazać drzewo genealogiczne…

Jak ułatwić sobie pisanie cyrylicą

Spory kłopot dla genealogów stwarza przepisywanie tekstów cyrylicą. Wynika to z faktu, że w standardowym ustawieniu klawiatury (Windows 1251) rosyjskie litery nie są w tym samym miejscu co ich fonetyczne odpowiedniki łacińskie.

Przykładowo, litera ф (f) jest pod łacińskim znakiem a, в (w) = d, п (r) = h, itp. Swego czasu, pisząc odpowiednio dużo, nauczyłem się tych par – odpowiedników. Jednak i tak pisanie szło mi dość opornie. Ale w końcu znalazłem proste rozwiązanie, trafiłem na artykuł wyjaśniający jak zmienić standardowy układ rosyjski na fonetyczny odpowiednik.
Czytaj dalej

Programy genealogiczne: webtrees

Webtrees to system do prowadzenia archiwum genealogicznego. System teoretycznie dość nowy (pierwsza wersja pochodzi sprzed roku), jednak tak naprawdę bazuje na znanym od lat PhpGedView. Ponieważ założenia pracy w systemie, wymagania itp. są bardzo zbliżone do protoplasty, po szczegóły odsyłam do mojego artykułu o PhpGedView. Instalacja systemu jest zbliżona do instalacji PGV.  Czytaj dalej

Genealogia w chmurach

Clouds Chmura obliczeniowa. Cloud computing. Najmodniejsze hasło w internecie w ostatnich latach. No, może teraz równie modne jest Google Plus.

Zanim przejdę do związku chmury z genealogią, najpierw wprowadzenie.

Czym jest chmura?

Otóż, posiłkując się definicją z wikipedii, jest to model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje. Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę).

W prostszych słowach, jest to forma usług udostępnianych w internecie, gdzie cały system obliczeniowy, przetwarzający dane i wyświetlający rezultat realizowany jest po stronie dostawcy usługi,  a interfejs do obsługi wyświetlany jest  użytkownikowi w postaci strony internetowej.

Czytaj dalej

Family Tree Maker 2011

Najbardziej znany na świecie portal genealogiczny to amerykański ancestry.com (obok  familysearch.org). Jest to serwis oferujący płatny dostęp do dodatkowych usług, z którego korzysta 1.4 miliona osób. Ancestry.com Inc. to prawdziwy potentat, istniejąca od 1983 r. firma,  spółka notowana na giełdzie NASDAQ (jako ACOM), obecna w 10 krajach (obok USA m.in. Australia, Kanada, Chiny). Posiada zasób ponad 6 miliardów danych genealogicznych. Serwisy internetowe należące do ACOM to – również szeroko znane – MyFamily.com, RootsWeb, Genealogy.com, Footnote.com.

Ancestry.com Inc. sprzedaje znany, od wielu lat rozwijany i najlepiej w świecie sprzedawany program do tworzenia i zarządzania drzewem genealogicznym: Family Tree Maker.

Pierwszy raz zetknąłem się z tym programem w roku 2007, była to wersja oznaczona 2006, a później zaktualizowana do wersji 16. Ta wersja zdobyła nagrodę CODiE Award w roku 2006 w kategorii „Best Consumer Productivity Solution”. W kolejnych latach wrócono do nazewnictwa związanego z datą emisji i najnowsza wersja ma numer 2011. Czytaj dalej

GEDCOM cz. 2. Struktura w 6 krokach.

Jeśli najdzie nas ochota (albo pojawi się taka potrzeba) możemy pobawić się w edycję naszych danych w postaci pliku GEDCOM. Znajomość struktury takiego pliku bywa całkiem przydatna – np. w PhpGedView i webtrees możemy w czasie edycji dowolnego faktu (w programie) wybrać opcję edycję kodu źródłowego – właśnie w GEDCOM. Wiele razy przydawało mi się to do szybkiego poprawiania błędów w strukturze powiązań osób i rodzin.

Plik GEDCOM można wygenerować (jak wielokrotnie pisałem) z każdego programu do tworzenia drzewa genealogicznego. A jeśli nie można, to taki program genealogiczny nadaje się do kosza.

Wg standardu (wersja 5.5) dopuszczalne kodowanie znaków to: ANSEL, ASCII i Unicode (UTF-16). Dla nas najważniejszy jest ten ostatni, ponieważ pozwala posługiwać się polskimi i np. rosyjskimi znakami jednocześnie.

Istnieje również nowsza wersja GEDCOM 6.0, ale o ile wiem prace nie zostały skończone i LDS zaniechał dalszego rozwoju, rozpoczynając prace nad nowym projektem New FamilySearch.

Jak wygląda plik w formacie GEDCOM?

Jest to plik tekstowy, możemy go otworzyć i zmieniać w dowolnym edytorze tekstu, takim jak notatnik. Jak pisałem w poprzedniej części poradnika czytania plików GEDCOM, polecam PSPad.

Poszczególne linie składają się z kilku części:
1 NAME Franciszek /Gruca/ poziom pola / znacznik określający funkcję pola / treść pola

Rekord to grupa wpisów definiująca jedną osobę rodzinę, źródło, notatkę lub obiekt multimedialny. Pierwszy wpis w danym rekordzie to zawsze wpis o poziomie 0. Poziom  rekordu może przyjmować wartości:

  • pola o numerze 0 są to nagłówki oddzielające poszczególne rekordy; następująca po nich nazwa określa typ rekordu (np. INDI – osoba, FAM – rodzina, OBJE – obiekt itp)
  • pola o poziomie 1 określają główne fakty dla danego rekordu (np. NAME, SEX, BIRT)
  • kolejne poziomy zawierają bardziej uszczegółowione informacje (np. 2 SOUR określa źródło informacji, 3 DATA oznacza że w kolejnym polu podana będzie treść, 4 TEXT to cytowana treść źródła, a 5 CONT to informacja że ta linia jest kontynuacją poprzedniej)

Czytaj dalej