Jak ułatwić sobie pisanie cyrylicą

Spory kłopot dla genealogów stwarza przepisywanie tekstów cyrylicą. Wynika to z faktu, że w standardowym ustawieniu klawiatury (Windows 1251) rosyjskie litery nie są w tym samym miejscu co ich fonetyczne odpowiedniki łacińskie.

Przykładowo, litera ф (f) jest pod łacińskim znakiem a, в (w) = d, п (r) = h, itp. Swego czasu, pisząc odpowiednio dużo, nauczyłem się tych par – odpowiedników. Jednak i tak pisanie szło mi dość opornie. Ale w końcu znalazłem proste rozwiązanie, trafiłem na artykuł wyjaśniający jak zmienić standardowy układ rosyjski na fonetyczny odpowiednik.
Czytaj dalej

Przypadek Maryanny

W mojej genealogii mam taki jeden niejasny punkt, problem nie do rozwiązania. Próbuję od lat różnych hipotez, różnych źródeł – i ciągle okazują się nieskuteczne. Ale do rzeczy.

Tworząc swoje drzewo genealogiczne, naturalną koleją rzeczy zacząłem od linii mojego nazwiska, po mieczu. Najpierw ojciec, później dziadek Władysław (którego znałem), urodzony w Truskolasach, pradziadek Franciszek, o którym przeczytałem w zapiskach mojej babci, ur. w 1882 r.

W tym miejscu skończyły się informacje dostępne „od razu”. Po kolejne ślady musiałem się już udać do Archiwum Państwowego. Z aktu urodzenia Franciszka wynikało, że w celu zgłoszenia dziecka „stawił się osobiście Antoni Gruca rolnik lat dwadzieścia cztery mieszkający we wsi Truskolasy”.

Więc kolejnym przodkiem, moim prapradziadkiem, był Antoni. Jego akt małżeństwa przytoczyłem w poprzednim wpisie. Antoni urodził się w Jaciskach w roku 1859. Wtedy pierwszy raz zetknąłem się ze wspomnianym problemem.

…z Maryanny Gruczanki Wolny

Tym razem cytat z aktu urodzenia: „Stawiła się Elżbieta Rybakowa Akuszerka w Jaciskach zamieszkała (…) i okazała Nam dziecię płci Męskiey urodzone w Jaciskach (…) z Maryanny Gruczanki Wolny lat dwadzieścia pięć liczący”. Czytaj dalej

Jak zacząć (cz. 8). Akt małżeństwa po rosyjsku

Zapisy aktu małżeństwa mają strukturę zbliżoną do opisanego przeze mnie aktu urodzenia.

Akt małżeństwa

często wygląda tak:

  • numer aktu, miejscowość
  • dokładna data
  • dane świadków
  • dane Pana Młodego
  • dane Panny Młodej
  • informacja o zapowiedziach
  • informacja o fakcie (bądź o braku faktu) podpisania umowy przedślubnej
  • kto udzielił ślubu
  • podpisanie dokumentu
  • autor dokumentu

Za przykład posłuży akt małżeństwa Antoniego Gruca z Maryanną Wręczycką z dnia 21 listopada 1881 roku, parafia Truskolasy.

Czytaj dalej

Szukaj w archiwach! System ZoSIA dostępny dla internautów.

Informacja pochodzi ze strony http://www.nac.gov.pl/node/330

Narodowe Archiwum Cyfrowe ukończyło kolejny etap prac nad Zintegrowanym Systemem Informacji Archiwalnej. Pod adresem www.szukajwarchiwach.pl można korzystać z testowej wersji systemu ZoSIA.

Na obecnym etapie użytkownicy mogą przeszukiwać informacje o niemal 3 milionach jednostek archiwalnych z Archiwów Państwowych w Poznaniu, Lublinie (wraz z oddziałami), Archiwum m.st. Warszawy oraz Instytutu Hoovera. W przypadku lubelskiej instytucji, w Internecie można oglądać również kopie cyfrowe części zbiorów tego archiwum. Są to m.in. materiały Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego (1919 -1939), Związku Walki Zbrojnej – lubelskiego okręgu Armii Krajowej (1940-1945), Polskiej Armii Wyzwoleńczej (1950) czy Komendy Obrońców Polski (1940-1943). Liczba skanów w systemie będzie stale rosła. Docelowo w systemie mają znaleźć się informacje i kopie archiwaliów ze wszystkich archiwów państwowych.

Rozpoczęcie testów internetowej wyszukiwarki jest jednym z etapów projektu, który nosi roboczą nazwę Zintegrowany System Informacji Archiwalnej „ZoSIA”. Został on zainicjowany w 2007 roku przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, śp. dr. Sławomira Radonia. Celem tej inicjatywy jest stworzenie narzędzia do opracowywania oraz udostępniania w Internecie zbiorów archiwów państwowych. Zadanie to zostało powierzone Narodowemu Archiwum Cyfrowemu i jest najważniejszym projektem realizowanym przez NAC.

Zapraszamy do testowania: www.szukajwarchiwach.pl

Zobacz również:
– więcej informacji o Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej ZoSIA >>


Informacja pochodzi ze strony http://www.nac.gov.pl/node/330

Programy genealogiczne: webtrees

Webtrees to system do prowadzenia archiwum genealogicznego. System teoretycznie dość nowy (pierwsza wersja pochodzi sprzed roku), jednak tak naprawdę bazuje na znanym od lat PhpGedView. Ponieważ założenia pracy w systemie, wymagania itp. są bardzo zbliżone do protoplasty, po szczegóły odsyłam do mojego artykułu o PhpGedView. Instalacja systemu jest zbliżona do instalacji PGV.  Czytaj dalej